Босоо бичгээрээ тэмдэглэлээ хөтөлье

Монгол бичгийн блогийн загвар татах хувилбар 1.1

Блогийн загвар шинэчлэгдлээ

Sep 28, 2014

  • Өнгөний нийлэмж харагдацыг бага зэрэг өөрчлөв
  • Тухайн постод сэтгэгдэлийн тоог хянах
  • Постын он сар өдөр, админы нэрийг хэвлэх
  • Хэд хэдэн буг засав
Доорх холбоосоор орж татаж авна уу
Монгол бичгийн Блогийн Загвар татах - Блогийн загвар

Responsive image

No comments:

Post a Comment