Босоо бичгээрээ тэмдэглэлээ хөтөлье

Монгол бичгийн блогийн загвар татах хувилбар 1.1

Зураг оруулах

Sep 19, 2014

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠯᠣᠭ ᠬᠥᠲᠥᠯᠳᠦᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠦ᠂᠂᠂

Responsive image

ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠯᠣᠭ ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠤ
 ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

Блогт ашиглах зургыг хаана ч хэзээ ч солих, өөрчлөх, шинэчлэж болох үүднээс Dropbox онлайн драйверыг ашиглав. Кодны доор байрлах бичлэгээс зургын линкийг яаж авах талаар видео хичээлийг үзнэ үү. Зургаа оруулахдаа Public->Photos гэсэн фолдерт хуулаад public холбоосыг яаж авахыг сайн анхаар! Уг бүртгэсэн холбоосоо доорх кодын src='...' бичлэгийн 3 цэгийн оронд хуулж тавина. Энэ Dropbox хаягаар орж шинээр бүртгүүлэн блогт ашиглах зургаа ачаалаарай. Энэ бол хамгийн энгийн найдвартай хялбар арга юм. Үүнээс өөр олон аргууд байх боловч үйлдэл олон, холбоосыг авахад төвөгтэй байдаг.

<div class="Sudar monscript-post" id="wfont"> 

<h3>ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠯᠣᠭ ᠬᠥᠲᠥᠯᠳᠦᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠦ᠂᠂᠂</h3>
<img src='https://dl.dropboxusercontent.com/u/71917687/blog-images/professore_mr_bean.jpg' class='img-responsive' alt='Responsive image' style='height:auto; width:100%'>

</div>

No comments:

Post a Comment